پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح مصوبه ای در خصوص افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشنهاد افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوع بند(۶) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ ه مورخ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ را برای بررسی و تصویب هیئت وزیران ارسال نموده است.

به گزارش ” پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت” طبق بند (۶) تصویب نامه شماره ۵۵۶۳۳/ت۶۳۷۹۳ ه مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ در ارتباط با حواله های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، وارد کنندگان مکلف گردیده اند، ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام نمایند.

هم اکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به زمان بر بودن پروسه تولید و تهیه مواد اولیه کالاها و تجهیزات تولیدی در خارج از کشور و لزوم عبور کالا از چندین لایه روابط تجاری و تحمیل هزینه اضافی که عملا” قابلیت اجرایی تصویب نامه مورد نظر را کاهش داده است، پیشنهاد نموده است متن زیر را جایگزین بند(۶) مصوبه یاد شده شود:

در ارتباط با حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ، وارد کنندگان با نوع فعالیت تجاری مکلفند ظرف مدت پنج ماه و وارد کنندگان با نوع فعالیت تولیدی ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ انجام حواله نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک های عامل و متعاقب آن ظرف مدت دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام نمایند.