نامه ی آقای جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی به 

جناب آقای بعیدی معاون برنامه ریزی و امور بین الملل

در راستای رفع مشکلات و روان سازی ترخیص کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی، در سالی که به نام ” رونق تولید “ نامگذاری شده است، با عنایت به پیشنهادات ارائه شده از سوی ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، از جمله دستور مقام محترم ریاست کا هامش نامه شماره ۹۷/۱۵۰۰۳۵۲ مورخ ۹۷/۱۲/۶ این معاونت، دستور فرمائید کلیه ی اظهارنامه های گمرکی مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و سایر کالاهای مورداستفاده در تولید یا پردازش و همچنین محصولات تولید شده مربوط به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین کلیه ی اظهارنامه های گمرکی مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و سایر کالاهای مورد استفاده در فرآیند تولید، وارده توسط واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی که در حال حاضر برخی از اظهارنامه های آنها در مسیرهائی غیر از مسیر سبز ضرار می گیرد، توسط کارشناسان سرویس ارزیابی گمرک محل اظهار این واحدها بررسی گردد تا با انجام یافتن تشریفات گمرکی مربوط به این اظهارنامه ها در همان گمرک، در اسرع وقت نسبت به ترخیص این کالاها اقدام گردد.