اصلاح تصویب نامه هیات وزیران، موضوع ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش ابلاغ شد.

تصویب نامه مصوب مجلس مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه هیات وزیران، موضوع ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش، طی نامه شماره ۱۵۵۶۶۸ در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۳ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.