مهدی میر شریفی رئیس کل گمرک ایران که برای امضای سند همکاری طرح همکاری مشترک مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی وارد روسیه شده است در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در محیطی صمیمانه با نمایندگان فعالان اقتصادی ایران و روسیه دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و روسیه و رایزنان اقتصادی و بازرگانی برگزار شد راهکارهای موجود بررسی و تصمیمات لازم به منظور طرح در دستور ملاقات با مقامات گمرکی قرار گرفت.

ریاست کل گمرک را در این سفر مهندس کاخکی مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران همراهی می کند.