*رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد باتوجه به تاکید رئیس جمهوری بر تفویض اختیارها، “از این پس استان ها محور تصمیم های این وزارتخانه خواهند بود و از امروز -شنبه- ثبت سفارش ها به رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود”.

* هر واحد تولیدی از این به بعدفقط باید به استان مربوط مراجعه کند تا اعداد واقعی مورد نیاز آنها برای تامین مواد اولیه تایید شود.

*با توجه به برخورداری ۳۰۰ میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بدون انتقال ارز، موارد ضروری برای واردات بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند، سپس تسهیلات ورورد فراهم شود.