بازرگانی بهمنش

ثبت سفارش بدون انتقال ارز مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید

به اطلاع بازرگانان محترم می رساند پیرو تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت ۵۶۱۶۷ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیات محترم وزیران؛ امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه, قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید *به صورت بدون انتقال ارز* و تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان تا پایان سال ۱۳۹۸, در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

متقاضیان استفاده از بند فوق لازم است در هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش پرونده های قبلی, در سربرگ اطلاعات مالی و بانکی, نوع عملیات ارزی را <بدون انتقال ارز> و روش تامین ارز را (از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات-مرتبط با واردات مواد اولیه, قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید) انتخاب نمایند.

*ضمنا نوع ارز انتخاب شده در این پیش فاکتورها, بایستی حتما (یورو) باشد.

استفاده از بند فوق برای هر بازرگان, تنها یکبار و برای یک پرونده و حداکثر به میزان ۳۰ هزار دلار, امکان پذیر می باشد. استفاده از بند مذکور تا پایان سال ۱۳۹۸ و برای تعرفه های پیوست شده مجاز بوده و بررسی درخواست مجوز ارزی پرونده های از محل بند مذکور, برعهده سازمان صمت استان ها می باشد.

*توجه گردد که درصورت ثبت سفارش از محل بند مذکور, بازرگانان می بایست قبل از اظهار کالا درگمرک, اطلاعات منشا ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و کد ساتا دریافت نمایند, درغیر اینصورت امکان ترخیص محموله از گمرکات وجود نخواهد داشت.

behusrtrading
.