اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: “اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن ها تامین شده است و مشکل مالکیت ندارند” نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.

پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور به این شرح است:

۱- صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، برای کالاهای رسیده به کشور که با وجود دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی.

۲- ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طب ردیف تعرفه استنباطی گمرک.

۳- اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند.

۴- افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور