منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مورخ: ۹۸/۰۶/۲۷

این اقدامات شامل این موارد است: ۱- تشکیل کمیته‌ای با هدف رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ذی‌ربط پیرو دستور رئیس‌جمهور و به‌دنبال پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲- ارائه پیشنهادهای کاربردی در راستای کاهش رسوب کالا در بنادر، گمرکات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی.۳- تسهیل و تسریع در انجام امور تشریفات گمرکی کالاهای اساسی از گمرکات اجرایی کشور.۴- اتخاذ تمهیدات لازم و تسهیل‌گر برای کاهش رسوب کالاها. ۵- انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف در راستای تسهیل ورود و ترخیص کالا. ۶- پیشنهاد بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری در هنگام ثبت‌سفارش کالا و جلوگیری از بررسی مجدد آن در هنگام انجام تشریفات گمرکی. ۷- تصویب کارگروه بررسی ارزش با عضویت سازمان‌های ذی‌نفع و مرتبط و فعالان تجاری در راستای پالایش و به‌روزرسانی ارزش‌های مندرج در سامانه متمرکز ارزش. ۸- افزایش هماهنگی با بانک مرکزی از طریق اتخاذ تصمیم درخصوص پذیرش نوسانات وزنی کالاهای خارج شده از گمرک. ۹- پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر. ۱۰- انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی در راستای نمونه‌برداری از کالاهای مشمول مجوزهای قانونی در روی کشتی یا هنگام تخلیه. ۱۱- ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از کلیه گمرکات کشور به صورت شبانه‌روزی و در روزهای تعطیل به‌دنبال درخواست صاحب کالا.