معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی(AEO)، ساده سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت های مناسب تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب رجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرایی این برنامه ها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.