مشاوره امور گمرکی به دلیل اهمیت ترخیص کالا از گمرک و یا ارسال کالا به خارج از کشور لازم و ضروری است. امور گمرکی و واردات کالا نیازمند مشاوره امور گمرکی است. به همین جهت بازرگانی بهمنش اقدام به مشاوره امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا نموده است.

ما به ارائه خدمات و مشاوره بازرگانی هم میهنان و متقاضیان در سراسر کشور مفتخریم. با راهنمایی ها و مشاوره بازرگانی و حقوقی در امور گمرکی به قوانین مهم صادرات و واردات کالا از گمرک به صورت کامل و جامع تمامی امور مربوط به این موضوع های مهم انجام خواهد شد. انجام امور گمرکی نیازمند داشتن اطلاعات و دانش کاملی در این خصوص است. زیرا دارای قوانین بسیار زیاد و پیچیده می باشد.

قوانین گمرکی سخت و پیچیده باعث شده است تا افراد برای انجام این امور بایستی به مشاوره امورات گمرکی روی بیاورند تا بتوانند امور مربوطه را درست انجام دهند. در غیر این صورت و در صورت عدم مشاوره امور گمرکی، افراد برای انجام امور خود دچار مشکلاتی خواهند شد که در نهایت لازم است برای حل این مشکلات به مشاوره امورات گمرکی روی بیاورند. ترخیص کالا و انجام امور گمرکی دارای هزینه و نیازمند طی کردن مراحلی است که ما در آن تبحر داریم.

خدمات قابل ارائه در مشاوره امور گمرکی

ما در بازرگانی بهمنش خدماتی در خصوص مشاوره امور گمرکی به متقاضیان ارائه می کنیم که مربوط به امور گمرکی و ترخیص کالا و قوانین گمرکی است. از جمله خدماتی که در مشاوره و راهنمایی امورات گمرکی به متقاضیان ارائه خواهد شد به قرار زیر است:

  • ارائه مشاوره امورات گمرکی به طور تخصصی در همه امور مربوط به قوانین گمرک و آیین نامه های اجرایی و مربوط به مراحل ترخیص کالا
  • ارائه مشاوره امور گمرکی در امور مربوط به ثبت سفارش در سامانه تجارت
  • ارائه مشاوره تخصصی و کامل در خصوص خدمات ترخیص کالا ها
  • ارائه مشاوره حقوقی حرفه در امور مربوط به ترخیص کالا های خاص در گمرک
  • همچنین ارائه راهکار هایی در زمینه حمل و نقل بین المللی
  • ارائه تمامی مشاوره امور گمرکی و قوانین مربوط به آن و تمامی خواسته های متقاضیان

علاوه بر موارد فوق الذکر لازم است تا به صورت اختصاصی برخی از موارد و معضلات افراد در زمینه ترخیص کالا بپردازیم و اینکه در مشاوره امور گمرکی به این مشکلات رسیدگی خواهد شد و به افراد راهکار و پیشنهاد های برای حل مشکلات به متقاضی ارائه خواهد شد.